Monday, 1 February 2010

Thị trường nghề môi giới CK

http://cafef.vn/20100120102826108CA31/cuoc-chien-san-dau-nguoi-thi-phan-moi-gioi-va-ket-qua-kinh-doanh-2009-cua-cac-ctck.chn

Các nhân viên môi giới giỏi không những có quan hệ tốt với nhiều khách VIP, họ phải có hệ thống thông tin nhanh nhạy để tư vấn đầu tư cho khách hàng, và các khoản tiền tỷ mang lại cho khách sẽ được “thưởng” cho môi giới từ chính tỷ lệ ăn chia trên doanh số giao dịch của khách. Các công ty chứng khoán thu hút nhân sự từ chính tỷ lệ ăn chia này.

Thông thường lương trả cho nhân viên môi giới bình thường là 3 triệu đồng/tháng, tuy nhiên các nhân viên này sẽ được "ăn chia" phí môi giới, thông thường là 30/70 (môi giới được "ăn" 30% phí môi giới của khách, sau khi trừ đi các khoản phí nộp cho Sở), hoặc 40/60, có nơi lên tới 50% phí giao dịch của khách hàng.

Lấy ví dụ về đội môi giới chiếm thị phần 10% thị trường. Trung bình 1 ngày thị trường giao dịch 3.000 tỷ đồng, phí giao dịch sau khi trừ đi thuế và các khoản phải trả cho hai Sở là 0,1% và tỷ lệ ăn chia của môi giới là 50/50 thì trung bình một ngày, nhóm này kiếm được 150 triệu đồng (3.000tỷx10%x0,1%x0,5). Tính chung cả tháng (giao dịch 22 phiên), nhóm này sẽ kiếm được khoảng 3.3 tỷ đồng riêng tiền phí môi giới. Chưa kể các phiên 2 sàn giao dịch lên tới 5.000 - 10.000 tỷ đồng.

No comments: