Sunday, 21 February 2010

Vì sao mô hình kinh doanh Nhật Bản sụp đổ

http://vneconomy.vn/2010022104493373P0C99/thoi-nguy-khon-cua-cac-dai-gia-nhat-ban.htm

No comments: