Monday, 23 February 2009

Vấn đề kích cầu và trở lại vấn đề tỷ giá

Không nên quá kỳ vọng vào gói kích cầu - Bài của TS Vũ Thành Tự Anh

http://www.vneconomy.vn/2009022307586735P0C5/khong-nen-qua-ky-vong-vao-goi-kich-cau.htm

Vâng, nhưng thưa TS, cũng đừng quá kỳ vọng vào giải pháp điều chỉnh tỷ giá

No comments: