Tuesday, 10 February 2009

Tips trong khủng hoảng

Vượt khủng hoảng bằng giá rẻ, chất lượng => đấy, cần gì phải hạ giá VND. Giá JPY vẫn cao mà người ta có hàng rẻ kìa.

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2009/02/3BA0AEC6/

No comments: