Saturday, 21 February 2009

Chuyện hài VN-Airlines

http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/02/828531/ - thời buổi vàng quí giá mà ...

No comments: