Monday, 2 February 2009

Case study về chủ tịch hội đồng quản trị ở Việt Nam

Chú ý một Chairman "trẻ" ... Nguyễn Tuấn Quỳnh

http://www.vneconomy.vn/20090129033139563P0C5/nghe-chu-tich-hoi-dong-quan-tri.htm

Ông Trung cho biết đa số chủ tịch hội đồng quản trị trong những công ty Việt Nam đều phải làm những phần việc của giám đốc. “Bởi thế để tiện điều hành, nhiều công ty chọn giải pháp chủ tịch kiêm tổng giám đốc”, ông Trung nhận xét. => ặc, lấn quyền

“Đôi khi mình phải làm trọng tài để giữ hòa khí trong hội đồng quản trị, lúc phải đặt bút ký một hợp đồng làm ăn mà tổng giám đốc nhát tay, hay phải phán quyết việc sa thải một trường hợp mà những người điều hành khó xử..., bởi thật khó đưa ra một lý do xác đáng mà chủ yếu vì cảm tính”, ông Quỳnh tâm sự. => lại lấn quyền

Nhận ra những điều lâu nay không chuyên nghiệp của mình, ông Thắng tiết lộ: “Chúng tôi đang làm một cuộc tái cấu trúc cho công ty. Tôi sẽ không còn giữ nhiều ghế chủ tịch hội đồng quản trị nữa mà sẽ chỉ còn duy nhất chức danh chủ tịch của Tập đoàn Đồng Tâm, công ty mẹ, để tập trung cho chiến lược phát triển, những phần việc mang tính vĩ mô. Ở bên dưới, từ chủ tịch hội đồng quản trị đến tổng giám đốc các công ty con sẽ được trao quyền rõ ràng”. => đúng, làm vậy đi

No comments: