Wednesday, 11 February 2009

Back to exchange rate issues

Nước Nga cạn dự trữ ngoại tệ

http://www.vneconomy.vn/20090209094957194P0C99/nuoc-nga-dung-truoc-nguy-co-can-ngoai-te-du-tru.htm

http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/02/830003/ USD/VND sẽ là 18.500??? Dự báo bằng cái gì dạ???

No comments: