Monday, 16 February 2009

Kích cầu vào đâu?

Mục này đang được quan tâm, sẽ update các bài bàn về kích cầu, thật khó mà biết kích cầu vào đâu cho nó hiệu quả.

Bài của anh Linh

http://cafef.vn/20090216035951274CA33/chinh-sach-kich-cau-1-ty-usd-lieu-co-phat-huy-het-tac-dung.chn

No comments: