Wednesday, 11 February 2009

Châu Phi meeting - 1 màu vàng!

Vàng ... và đói nghèo => Thua châu Phi!

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2009/02/3BA0AF48/

No comments: