Tuesday, 14 February 2012

Thị trường mua hàng theo nhóm

Từ Zing Deal nhìn về thị trường mua hàng theo nhóm

Zing deal chỉ chiếm chưa tới 1% thị phần trong khi top 5 chiếm 95% thị phần, Nhommua một mình chiếm 35% thị phần. Tình hình cạnh tranh như vầy thì thiệt khó kiếm ra tiền.

No comments: