Friday, 3 February 2012

Phạm Đỗ Chí: Chống lạm phát: Tiền tệ hết bài, tài khóa ở đâu?

Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn

Bài hay.

Câu này rất quan trọng:

"Bởi vì mặc dù tỷ trọng bội chi NSNN so với GDP theo dự báo của Bộ Tài chính có giảm xuống nhưng số thu, chi ngân sách tuyệt đối lại rất cao, điều này sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao trong những năm tới. "

Một vấn đề cần làm rõ thêm là những khoản chi nào mà số tuyệt đối cao thì sẽ tạo áp lực lên lạm phát và cơ chế của nó là tạm thời hay là kinh niên.

No comments: