Saturday, 25 February 2012

Google, Facebook tránh nộp thuế ở VN

Google Facebook tránh nộp thuế ở VN

Cơ quan thuế để lọt những con voi như thế này thì làm sao ngân sách không thiếu hụt?

No comments: