Tuesday, 19 July 2011

Ăn vì thể diện

Ăn vì thể diện

So với phở bò Kobe thì cái này ... khá hơn nhiều.

Không quan trọng đó là thịt bò hay thịt bồ câu, hay vàng 24K mà là mắt người ta mở to cỡ nào khi thấy mình ăn cái gì hoặc là khi thấy giá tiền.

No comments: