Friday, 15 July 2011

Sacombank's case

Sacombank phòng thủ trước áp lực bị thâu tóm?

STB: Có hay không việc rút vốn của nhà họ Đặng và thay Chủ tịch?

Trước hết, tôi muốn khẳng định, số cổ phiếu này sẽ được Công ty Thành Thành Công mua hết (Bà Huỳnh Bích Ngọc - vợ ông Đặng Văn Thành là chủ tịch HĐQT Công ty Thành Thành Công).

Đây là hình thức chuyển từ hình thức sở hữu cá nhân thành hoạt động đầu tư của tổ chức để nâng cao tính chuyên nghiệp. => Đổi từ tiền cá nhân sang xài tiền của công ty để mua cổ phiếu ? => Có tổn hại lợi ích cổ đông nhỏ không?

Dragon Capital chốt lời Sacombank - Bài của Hải Lý trên TBKTSG

No comments: