Friday, 15 July 2011

Petrolimex case

Khoản lỗ của Petrolimex sẽ được Nhà nước xử lý

Các con số có phần hơi khó ... hiểu

Trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dự kiến chịu khoản lỗ 1.220 tỉ đồng.

Theo ông Bảo, NẾU thị trường xăng dầu trong thời gian tới được thực hiện theo đúng cơ chế thị trường thì lợi nhuận của công ty sẽ rất ổn định.

Theo đó, dự kiến lợi nhuận trước thuế của Petrolimex trong quí 4 năm nay sẽ là 648,5 tỉ đồng [NGHĨA LÀ NÓI CHUNG NĂM NAY LỖ?]. Trong năm 2012, Petrolimex dự kiến sẽ đạt lợi nhuận trước thuế là 2.684 tỉ đồng.

BREAK-DOWN SỐ LỢI NHUẬN 2010

Trong năm 2010, lợi nhuận sau thuế trong mảng kinh doanh xăng dầu của Petrolimex chỉ đạt 81,15 tỉ đồng nhưng nhờ các hoạt động khác như kinh doanh gas, ngân hàng, bảo biểm … lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty là 535 tỉ đồng.

=> Vốn lớn (hơn 1000 tỷ trước cổ phần hóa), định giá là khoảng 6.000 tỷ, dự kiến trên 10.000 tỷ sau cổ phần hóa, nhưng lợi nhuận 2010 là 535 tỷ. Quan trọng hơn, nhân viên làm ngành dầu khí được cho là có lương cao. Xem ra chuyện này thật không dễ hiểu ...

Update

Miệng kêu lỗ nhưng lại lời to

Quanh việc cổ phần hóa Petrolimex - Bài của Hải Lý

Hãy bán cái thị trường cần Một bài khác của Hải Lý

No comments: