Thursday, 21 July 2011

Thịt bò nhiễm xạ ở Nhật

Thịt bò nhiễm xạ đã có mặt ở chợ Nhật

Không biết có khi nào tới bò Kobe cũng bị ...

No comments: