Sunday, 19 December 2010

Lãi suất cao, tín dụng tăng thấp

Lãi suất cao, tín dụng tăng thấp.

Cái gì cũng muốn hết trơn, lãi suất thấp, lạm phát thấp, tăng trưởng cao, xuất siêu!

Cái này QMH nói có lý:

Ông Hào phân tích, hiện tại chỉ những ngân hàng nắm giữ phần lớn lượng TPCP đang lưu hành mới vay được vốn của NHNN thông qua nghiệp vụ tái chiết khấu trên thị trường mở (OMO) và những đơn vị này đang được hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất TPCP (khoảng 10%) và lãi suất tái chiết khấu (7 – 9%).

Khoản “tiền rẻ độc quyền” này được các ngân hàng dùng chủ yếu để kinh doanh lại trên thị trường liên ngân hàng thay vì cho vay doanh nghiệp, đẩy lãi suất trên thị trường này tăng cao, tạo sức ép buộc các ngân hàng, nhất là những đơn vị vừa và nhỏ phải đua lãi suất huy động. Do vậy, phải giảm vị thế “tiền rẻ độc quyền” của các ngân hàng lớn, hay nói khác là làm giảm hoặc xoá chênh lệch giữa tỷ suất TPCP và lãi suất chiết khấu.

Nhưng cái ý sau này thì phải xem lại: mua lại TP chính phủ thì phải tăng cung tiền. Nói chung là quan điểm bây giờ rõ ràng là để cho lãi suất thấp trở lại. Nhưng mà nếu do vậy mà lạm phát cao thì làm sao đây?

ông Hào đề xuất, là NHNN có thể thực hiện việc mua trái phiếu chính phủ (TPCP) cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, đồng thời phối hợp với bộ Tài chính trong việc tính toán khối lượng trái phiếu phát hành thêm một cách hợp lý.

No comments: