Saturday, 18 December 2010

Bằng thật - Trình độ giả

Bằng giả và Bằng thật, trình độ giả !!!

Mà cũng chẳng quan trọng, liệu cái nghề ghi trên bằng có ích gì cho công việc đang đảm nhiệm hay không, cứ đếm bằng mà tính tiền. Chính cách quản lý quan liêu, không cần tính đến trình độ, năng lực và hiệu quả này là miền đất tốt cho bằng giả và “bằng thật trình độ giả” sinh sôi và phát triển.

---------

Nhưng mà cái đoạn này thì hơi đi xa vấn đề. Thật ra MBA hay undergrads của nhiều trường cũng được trả lương cao hơn Prof kia mà. Đâu phải là chỉ trường top mới có. Cái này là do negative added value của mấy cái vị đi làm PhD như tui gây ra. :)))

Chính thương hiệu “Ecole Polytechnique, Paris” làm cho người tốt nghiệp trường này dù chỉ có bằng master luôn dễ dàng được chào mời mức lương cao hơn cả giáo sư nhiều trường khác. Nếu trong kinh tế, tiêu chí của sản phẩm là chất lượng và giá thành, thì trong giáo dục tiêu chí của bằng cấp phải là trình độ và năng lực. Nếu sử dụng và đãi ngộ người lao động theo trình độ, năng lực và mức độ cống hiến, thì sẽ không có chỗ cho bằng giả cũng như “bằng thật trình độ giả”.

No comments: