Saturday, 18 December 2010

Khách quốc tế dùng ATM thay tiền mặt

Khách quốc tăng lựa chọn dùng ATM ở VN


Cụ thể, 39% khách quốc tế dự định tới Việt Nam du lịch trong hai năm tới có kế hoạch chỉ mang theo một khoản tiền mặt vừa đủ để chi trả cho những chi phí ban đầu và sau đó sẽ rút thêm tiền mặt tại các máy ATM khi cần thiết.

Chỉ có 21% đối tượng tham gia khảo sát chọn cách mang tiền mặt để thanh toán cho tất cả các chi phí trong chuyến đi và không có ý định rút thêm tiền mặt tại các máy ATM ở nước ngoài.

----------------

Vẫn còn nhiều khách chọn rút tiền mặt. Chỉ có 39% chọn mang ít tiền mặt. Mặt khác, người ta lựa chọn đến VN để rút tiền mặt ra xài chứ không phải là cầm thẻ đi thanh toán. Nghĩa là không có gì thay đổi trong giảm thanh toán bằng tiền mặt. Do đó không có gì để vui mừng.

No comments: