Saturday, 16 January 2010

Google và TQ

14/1 TTO - Không tỏ dấu hiệu nhượng bộ Google, hôm nay Trung Quốc yêu cầu các công ty tiếp tục “hợp tác” với chủ trương quản lý Internet của chính phủ.

http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=358460&ChannelID=16

TQ ngạc nhiên khi Google dọa rút
Chris Hogg - BBC News, Thượng Hải

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2010/01/100114_chinese_surprise_google_pullout.shtml

No comments: