Monday, 26 October 2009

Giá cả tháng 10: xăng tiếp tục tăng, thép tiếp tục giảm

http://www.vietnamnet.vn/kinhte/thitruong/200910/Tieu-diem-7-thang-xang-tang-gia-8-lan-875463/

No comments: