Tuesday, 20 October 2009

DC nhận định về TTCK

http://cafef.vn/20091020104151974CA31/loi-nhuan-va-tien-te-dang-nang-do-chung-khoan.chn

Dư địa tăng trưởng tín dụng còn, nhưng Nhà nước đâu dám cho tăng. Hết phin!

No comments: