Wednesday, 21 March 2012

Vẫn không bảo hiểm tiền gửi bằng ngoại tệ: Lý luận lạ lùng

Đọc được bài ở đây

"Việc bảo hiểm tiền gửi bằng ngoại tệ và kim loại quý sẽ tạo tâm lý thiếu tin tưởng vào sự ổn định của giá trị đồng tiền, có thể gây xáo trộn thị trường tiền tệ, khó kiểm soát hiệu quả quá trình điều hành chính sách tiền tệ.

Để huy động vàng thuộc sở hữu của người dân đưa vào đầu tư phát triển sản xuất, Chính phủ cần có đề án huy động và sử dụng phù hợp."

Xin lỗi, với hơn 5 năm nghiên cứu về vấn đề tỷ giá và tài chính hành vi không đủ giúp tôi hiểu lý luận này nó theo logic và cơ chế vận hành như thế nào và ở đâu ra???

No comments: