Thursday, 15 March 2012

Hạ bậc tín nhiệm HAGL

Hoàng Anh Gia Lai bị đánh giá triển vọng tín nhiệm "tiêu cực"

Lần này là Fitch

Không lâu trước đây thì S&P: Công ty của bầu Đức lại bị S&P hạ bậc tín nhiệm vì một số lý do, trong đó có chuyện bất động sản

Bây giờ là Fitch

Phản ứng:

Cty bầu Đức 'phản pháo' xếp hạng 'tiêu cực' của Fitch Ratings

Pháp hay Hy Lạp khi bị hạ bậc tín nhiệm cũng la ầm lên, cho nên đây là phản ứng bình thường. Nhưng phản ứng lại không biết có tác dụng gì không? Thời gian sẽ trả lời.

No comments: