Friday, 2 March 2012

Tái cấu trúc ngành chứng khoán

Hợp nhất 2 sở giao dịch theo mô hình "1 sở, 2 sàn"

Chủ tịch UBCK: Thông tư 226 sẽ giúp giảm bớt số lượng CTCK

Thủ tướng cũng quan tâm

Chỉ thị 08 của Thủ tướng về thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý TTCK

Tóm lại là nhiều tin được đưa ra trong thời điểm này có ý nghĩa tạm thời thúc đẩy tâm lý thị trường chứ thật ra đa số là ... tầm nhìn dài hạn.

No comments: