Wednesday, 21 March 2012

HDBank bỏ chữ “Nhà” trong tên gọi

HDBank bỏ chữ “Nhà” trong tên gọi

Nghiêm túc: đây là 1 case đáng lưu ý trong financial services marketing.

No comments: