Wednesday, 21 March 2012

HDBank bỏ chữ “Nhà” trong tên gọi

HDBank bỏ chữ “Nhà” trong tên gọi

Nghiêm túc: đây là 1 case đáng lưu ý trong financial services marketing.

1 comment:

Gia Sư Bảo Châu said...

Bài viết rất hay và hữu ích mời bạn qua webiste ủng hộ gia su lop 9 chat luong