Tuesday, 4 October 2011

Vàng và Đô

Nhìn thẳng vào... vàng! - Bài của Hải Lý. Không có gì đặc biệt, nhưng có 1 cái nhìn vào cái bình thông nhau của chuyện méo mó giá vàng-đô trong thị trường chính thức và tự do, giữa quốc tế và Việt Nam.

Nhưng có 1 điều cần làm rõ là cái giá vàng 45 triệu đó không phải là thế giới nào nhìn về VN, họ chỉ quan tâm giá vàng đô mà mình trả thôi mà. Cái tỷ giá làm nên cái giá 45 triệu đó chính là cái tỷ giá mà người trong nước thừa nhận nó đấy chứ.

No comments: