Friday, 7 October 2011

Làn sóng hạ bậc tín nhiệm

Những cái tên nổi tiếng như Ngân hàng Lloyds TSB Bank Plc (một nhánh của Tập đoàn ngân hàng Lloyds), Santander UK Plc và Co-Operative Bank Plc bị Moody’s hạ một điểm, trong khi hai ngân hàng khác là RBS Plc (ngân hàng Hoàng gia Scotland do Chính phủ Anh điều hành) và Nationwide Building Society đánh mất tới hai điểm. Bảy ngân hàng còn lại giảm từ một tới 5 điểm tín nhiệm. Ngân hàng Clydesdale tụt xuống điểm A2 với cái nhìn bi quan từ cơ quan xếp hạng tín nhiệm này.

Link: VNexpress

Moody’s downgrade hits UK banks

Moody’s downgrades 12 UK financial institutions

Moody’s downgrades nine Portuguese banks

France has already struggled

France fights pressure to recapitalise banks

What's next?

No comments: