Friday, 7 October 2011

Giải pháp bình ổn giá vàng đang đi đúng hướng

Link: Vnexpress

Nhìn về dài hạn, ông Doanh cho rằng, đây chỉ là bước khởi đầu, còn hướng đi tiếp theo cần phải mở sở giao dịch vàng. Nếu có sở giao dịch vàng hoạt động như sở giao dịch chứng khoán thì Ngân hàng Nhà nước sẽ trực tiếp đứng ra quản lý và khi cần có thể mua bán vàng qua tài khoản với nước ngoài. Điều này sẽ giúp cho Ngân hàng Trung ương quản lý được dòng ngoại tệ ra vào qua kênh vàng.

Mở sở giao dịch vàng là cần nhưng mà không có nghĩa là nó "chống vàng hóa" được. Vàng hóa hay đôla hóa hay không phụ thuộc vào niềm tin của người dân vào chuyện giữ tài sản định giá bằng nội tệ kìa.

No comments: