Thursday, 20 October 2011

Quả bong bóng Trung Quốc đang xì hơi?

Tâm lý lạc quan thái quá về kinh tế Trung Quốc đã thay đổi chóng mặt chỉ sau vài tuần. Chuyên gia kinh tế nổi tiếng bi quan Nouriel Roubini cho rằng khả năng hạ cánh an toàn đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới gần như không thể xảy ra.

China’s economy may face hard landing

No comments: