Friday, 21 October 2011

British University Vietnam

Mấy hôm nay có vài bạn quan tâm hỏi mình về trường này. Hôm nay thấy trường này đăng tuyển giảng viên ở Anh nên mình đọc qua và thấy như sau:

British University Vietnam (BUV) is the first completely British-owned University in the country

BUV is predominantly a teaching institution that encourages research.

Kết luận: đây là trường do nước ngoài mở ở VN, và là 1 teaching uni. Vì vậy kỳ vọng về nó nên đặt ở mức một teaching uni mới thành lập. Nhưng học phí có tương xứng vậy không thì không rõ.

No comments: