Tuesday, 4 October 2011

Bình ổn kinh tế: những “đại vấn đề”

Bài trên TBKTSG

Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, đề xuất đưa tổng mức đầu tư của cả nền kinh tế xuống còn 35% GDP. -> Vấn đề là làm thế nào để duy trì tăng trưởng ở phía đầu ra khi cắt cái capital đầu vào này? Cách duy nhất là tăng hiệu quả sử dụng vốn và năng suất lao động. Được không?

No comments: