Saturday, 19 December 2009

ODA - vay và trả

ODA - Bài của Danh Đức - Always thoughtful as ever

Nếu biết rằng số nợ vay bằng yen và euro ít hơn sẽ “mua” được ít hàng hóa hay dịch vụ của Nhật và EU hơn, thì con số 8 tỉ USD ODA không phải là kỷ lục để tự hào. Trái lại, đó là một bài toán băn khoăn sẽ lấy gì để trả các khoản nợ bằng đồng tiền đang tiếp tục tăng giá như yen hay euro.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=354058&ChannelID=119

No comments: