Monday, 21 December 2009

Lãi suất qua đêm 11-17/12 tăng

http://cafef.vn/20091221025212852CA34/lai-suat-binh-quan-qua-dem-tang-066nam-len-1071nam.chn

Ngân hàng Nhà nước cho biết, so với tuần trước, doanh số giao dịch tuần từ 11-17/12 này có sự tăng lên đối với cả VND và USD (tăng 8.507 tỷ đồng và 580 triệu USD).

Doanh số giao dịch kỳ hạn qua đêm và 1 tuần chiếm tỷ trọng lớn nhất; trong đó tổng doanh số giao dịch kỳ hạn 1 tuần là 55.293 tỷ VNĐ, chiếm 46% so với tổng doanh số giao dịch.

Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng tuần từ 11-17/12 có xu hướng tăng so với tuần trước đó và mức lãi suất bình quân của tất cả các kỳ hạn đã tăng lên mức trên 10%/năm.

No comments: