Friday, 25 December 2009

CK VN có được bán khống hay không?

Có nhiều bạn vẫn tranh cãi là CTCK VN có được bán khống hay không?

Trả lời là tới cuối năm 2009 thì theo luật là không đuợc.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=334678&ChannelID=403

Còn không theo luật là ở đâu cũng được.

No comments: