Sunday, 29 November 2009

CK trong tuần

http://cafef.vn/2009112308002325CA34/ngan-hang-khong-man-ma-voi-tin-dung-cam-co-chung-khoan.chn

NH không mặn mà cho vay cK vì bị áp trần LS

Những điều kiện cho GD ký quĩ

http://cafef.vn/20091129110335357CA31/nhung-dieu-kien-nao-cho-giao-dich-ky-quy.chn

No comments: