Sunday, 29 November 2009

BEVI funds - Luong Van Ly, Pete Peterson

http://cafef.vn/20091129085228794CA31/2-cuu-ha-nghi-sy-my-tham-gia-vao-hdqt-cua-quy-blackhorse-enhanced-vietnam-inc.chn

Quỹ này có cựu chính khách tham gia, nhưng lựa chọn đầu tư có vẻ quá long-term?

1 comment:

panunico said...

Quy nay do ong John Engle lam CEO, dau tu vao VATC-truong Viet My cua ong Hoang Ngoc Phan- viet kieu My tu nam thang 7/2008 lo the tham duoi su dieu hanh cua tien sy nang luong Nguyen The Bao.
Ong tien sy nay vo cong tham hau lam - ha knockout may nguoi nuoc ngoai roi giu luon chuc Hieu truong va tong giam doc cua Panva co. ltd.(don vi chu quan cua VATC).

BEVI cung dau tu vao mot so khach san o SG nhu KS Saigon, Kim do, ...

Chuyen tham cung bi su ve VATC minh se comment cho cac ban tham khao sau!