Monday, 16 November 2009

Căng thẳng ngoại tệ và nguyên nhân từ nội tại

http://www.laodong.com.vn/Home/Cang-thang-ngoai-te-Co-nguyen-nhan-tu-noi-tai-nen-kinh-te/200911/163208.laodong

Tuy báo này mang tính mô tả tình huống chứ phân tích không tin cậy nhưng một số điểm có thể chú ý.

No comments: