Friday, 28 August 2009

Nhà cho thuê

http://dantri.com.vn/c76/s76-346835/nha-o-xa-hoi-cho-thue-se-dieu-tiet-thi-truong-bds.htm

Như vậy, giá nhà ở tại Hà Nội gấp khoảng 25 - 30 lần thu nhập bình quân theo đầu người 1 năm. Có nghĩa, một người làm việc ở Hà Nội phải trong 25 - 30 năm với điều kiện không tiêu dùng mới đủ tiền mua một căn nhà. “Mức giá nhà như vậy, nếu xét trong tương quan với mức lương là rất cao so với thế giới” - ông Dương cho biết.

Điều này không bình thường hiện nay ở các đô thị lớn của Việt Nam là nhà ở cho thuê chỉ mạnh mẽ ở khu vực người nước ngoài vì lợi nhuận cao. Chủ nhà cho thuê thường là tư nhân, không có cơ chế chặt chẽ nên người thuê thường rất e ngại vì hợp đồng ngắn hạn, phải di chuyển luôn.

Trí thức trẻ sau tốt nghiệp có việc làm ổn định sau 5 - 7 năm vẫn sống trong nhà ở thuê cũng cho là điều không bình thường.

No comments: