Sunday, 9 August 2009

Bài quảng cáo sách: khá hay

http://cafef.vn/20090809083527898CA32/thieu-tam-nhin-kho-giau.chn

Interesting.

No comments: