Sunday, 22 March 2009

Nước Mỹ trong mắt người châu Á

http://dantri.com.vn/c36/s36-314844/my-tham-hut-ngan-sach-vuot-muc-ky-luc.htm

Chi tiêu quá nhiều, đánh thuế quá nhiều và vay mượn quá nhiều => great! It is the world where we live.

No comments: