Sunday, 22 March 2009

Người Việt xấu xí

http://dantri.com.vn/c20/s20-314875/hoi-thao-ve-su-xau-xi-cua-nguoi-viet.htm

Ít ra bà con cũng biết tự nhìn lại mình.

No comments: