Monday, 13 July 2009

Tỷ giá và liquidity của USD

http://www.vneconomy.vn/20090712111428276P0C6/lam-gi-de-doanh-nghiep-khong-gam-giu-usd.htm

Đa dạng hóa rổ tiền tệ? Chẳng phải trước đây đã nói là diversify lâu rồi sao? Và đây là lý lẽ gì? Vì người ta cần USD nên neo tỷ giá vào các đồng tiền khác thì không cần USD nữa? Vậy chẳng lẽ các NH không biết đi swap ngoại tệ khác về xài hay sao?

http://www.vneconomy.vn/20090710034817785P0C6/kich-cau-khong-giong-ai-de-tranh-bay-thanh-khoan.htm

Bác này dạy NH đi swap. Vâng chắc ngân hàng không biết swap là gì?

No comments: