Sunday, 26 July 2009

Chuyện hành lang nhảm nhí: các bác economists lại cãi nhau

Whether Ben should get another term?

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=arA9wn.cuu_c

I vote for Ben!

No comments: