Tuesday, 14 July 2009

Nhảm nhí chút nhưng có liên quan tới bảo hiểm

Xe attila cháy ... BH trả như thế nào?

http://dantri.com.vn/c20/s20-337127/xe-attila-chay-thanh-than-giua-pho.htm

ha thanh (7/14/2009 5:28:42 PM)

Tôi làm bên bảo hiểm và cũng biết chút ít để trả lời cho bạn. Thứ nhất phải xem xét khách hàng có tham gia bảo hiểm không. Thứ 2, hiện tại các công ty BH chỉ bán 2 loại hình bảo hiểm là trách nhiệm đối với người thứ ba và lái phụ và người ngồi trên xe, tức là bảo hiểm cho những tài sản và người thứ ba do người đc bảo hiểm gây nên và thương tật của lái xe và người ngồi trên xe. Trong trường hợp này nếu khách hàng tham gia BH và còn hiệu lực khách hàng sẽ được bảo hiểm thanh toán chi phí do chiếc xe cháy gây hỏng đường (chi phí làm lại đoạn đường nhựa bị cháy) còn về vật chất xe máy thì hỏi bộ bận kỹ thuật của hãng xe.

Bạn này không nói trả bao nhiêu tiền ...

No comments: