Sunday, 7 March 2010

Phạm Phú Ngọc Trai nghỉ hưu ra ngoài

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=367036&ChannelID=11

Một người tạo nên sự khác biệt trong pattern Coca lấn Pepsi trên toàn cầu, Pepsi tại VN win, and he gives much contribution.

No comments: