Tuesday, 31 May 2011

Nhập siêu & nút thắt nền kinh tế

Nhập siêu "khủng" và những nút thắt của nền kinh tế

Nhập siêu hiện nay cũng do tác động lan tỏa trong quá khứ dài hạn của một cơ cấu kinh tế kém hiệu quả, duy trì lâu tình trạng gia công. Việt Nam là một nước đi sau, có lợi thế để phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao, đi cùng với nó là phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản phục vụ cho xuất khẩu, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp.

Song Việt Nam đang bỏ ngỏ các ngành công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp, dành thị phần này cho các nhà đầu tư nước ngoài chiếm lĩnh, tạo nên kênh nhập khẩu các hàng hóa phục vụ cho phát triển nông nghiệp.

No comments: