Thursday, 3 September 2009

Bank stock VN

Cổ phiếu ngân hàng VN

http://cafef.vn/20090904083537477CA31/co-phieu-ngan-hang-se-tao-suc-bat-cho-vnindex-cuoi-nam.chn

Assume là tính đúng P/E và P/B thì EIB của mình là value stock. May phước.

No comments: